VIP彩票购彩大厅

后宫词

2023-10-19 可可诗词网-白居易 http://www.kekeshici.com

诗词简介
七言绝句,《后宫词》当写于唐穆宗长庆元年(公元821年)白居易任中书舍人时。这两句是说,宫中众多的如花似玉般美艳的宫女,整日盛妆打扮,以盼“春日”(皇上临幸),可是她们有几个能盼到这临幸的时刻?有几个人的胭脂面没有泪痕横陈?诗句描述这些宫女过着悲惨的生活,直书其事,倾怀而诉,无穷幽怨,皆在“泪痕”二字之中。

 • 原文
 • 拼音
 • 繁体
 • 《后宫词》
  .[唐].白居易.
  雨露由来一点恩,争能遍布及千门?
  三千宫女胭脂面,几个春来无泪痕!
   
 • 《 hòu ɡōnɡ cí 》 
  《 后  宫   词 》 
  .[ tánɡ ]. bái jū yì.
  .[ 唐   ]. 白  居 易.
  yǔ lù yóu lái yì diǎn ēn , zhēnɡ nénɡ biàn bù jí qiān mén ? 
  雨 露 由  来  一 点   恩 , 争    能   遍   布 及 千   门  ? 
  sān qiān ɡōnɡ nǚ yān zhi miàn , jǐ ɡè chūn lái wú lèi hén ! 
  三  千   宫   女 胭  脂  面   , 几 个 春   来  无 泪  痕  ! 
 • 《后宮詞》
  .[唐].白居易.
  雨露由來一點恩,爭能遍布及千門?
  三千宮女胭脂面,幾個春來無淚痕!
 • 译文
 • 注释
 • 诗评
 •  
   
  ①胭脂面;涂胭脂的面孔。
   
  ②泪痕:胭脂面上的泪痕,更显出悲悲戚戚。
   
 • 赏析一
 • 赏析二
 • 赏析三


今日更新
今日推荐